LAMUSOWNIA w Krakowie – ul. Nowohucka

Lamusownia to: Nowoczesny obiekt gospodarki odpadami – tel. 12 646 23 70 Miejsce,  w którym mieszkańcy Krakowa  bezpłatnie, a małe przedsiębiorstwa za opłatą zgodną z cennikiem mogą pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów, Obiekt, w którym dla każdego rodzaju odpadów znajdują  się osobne kontenery lub pojemniki, Punkt, w którym odpady gromadzone są wyłącznie do czasu […]

DNI ZIEMI 2017 KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA

21-22 KWIETNIA 2017, ALEJA RÓŻ Dzień Ziemi tradycyjnie co roku obchodzony jest 22 kwietnia,  a jego celem jest promowanie integracji świadomości ekologicznej z edukacją, aby jak najskuteczniej chronić naszą planetę i zachować czyste środowisko dla dobra przyszłych pokoleń. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych i zostały zapoczątkowane przez […]

Wykaz odbiorców odpadów w Krakowie

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ODPADY KOMUNALNE Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zarządcą nowego systemu gospodarki odpadami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Segregacja odpadów – dlaczego warto?

W Polsce ponad 70% śmieci (dane Eurostatu za 2011 r.) kończy na wysypiskach. Nie wszystkie muszą tam jednak trafiać. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowy system gospodarowania odpadami, znaczna część śmieci będzie podlegała odzyskowi i powtórnemu wykorzystaniu. Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne czy rozwój nowych gałęzi przemysłu.

Odpady będą towarem, na którym się zarabia

Na dokończenie budowy systemu odbioru i oczyszczania ścieków potrzeba jeszcze kilkanaście miliardów złotych. Na gospodarkę odpadami też tyle, ale liczymy, że w ten obszar zaangażuje się prywatny kapitał. Można dbać o środowisko i własną kieszeń jednocześnie. Po co palić w piecu plastikowe butelki skoro ich wartość energetyczna jest bardzo niska, a szkodliwość dla powietrza duża […]